Lipiec 1945

Lipiec

Myślibórz zamieszkują 2543 osoby, w tym 848 Polaków i 1695 Niemców, do miasta przybyło 374 osadników. Został uruchomiony młyn w Myśliborzu, pierwszym kirownikiem był Leon Izydorek. zboże dostarczały wojska radzieckie. Uruchomiono mleczarnię, której kierownikiem był Wojciech Czarzasty. Mleko dostarczała ludność niemiecka.

7 sobota

Zarządzenie Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie zmieniające dotychczasowy podział administracyjny obwodu Myślibórz. Gminy Mielęcin i Lipiany zostały przyłączone do obwodu Pyrzyce. Do dnia 7 lipca obszar obwodu wynosił 114475 hektarów, dzielił się na 4 gminy miejskie: Myślibórz, Lipiany (niem.Lippehne), Pełczyce ( pocz.Bursztynowo – niem. Bernstein), Barlinek (pocz.Berlinek -niem. Berlinchen). oraz 10 wiejskich. Po 7 lipca obwód dzielił sie na 3 gminy wiejskie i 8 wiejskich. Powierzchnia powiatu zmniejszyła się o 20400 ha i wynosiła 94075 ha. Gminy miejskie: Myślibórz, Barlinek, Pełczyce. Gminy wiejskie: Myślibórz – 16 gromad, Barlinek – 20 gromad. Pełczyce (Bursztynowo) – 11 gromad, Golenice – 12 gromad, Karsko (Karnocice) – 21 gromad, Nowogródek Pom. — 7 gromad, Różańsko – 13 gromad. Staw – 7 gromad. Podział administracyjny w tej formie przetrwał do 1954r.

15 niedziela

Na wsi na terenie powiatu Myślibórz osiedliło się do 15 lipca – 1954 osoby.

20 piątek

Na dzień 20 lipca w obwodzie mieszkało 3950 Polaków oraz 11500 Niemców.

24-27 wtorek-piątek

Inspekcja obwodu Myślibórz przez inspektora obwodów wtorek – piątek Stefana Kosiora.
Obwód posiada 173 zakłady przemysłowe, z tego 56 znajduje się w posiadaniu wojskowych władz radzieckich, 20 w posiadaniu Wojska Polskiego, 13 jest w rękach Niemców, 39 w rękach Polaków, 23 zupełnie zniszczone, a 22 zakłady czekają na przejęcie. W ręku wojsk radzieckich znajduje się 25966 ha użytków rolnych, Niemcy posiadają 8010 ha. Polacy 4368 ha. pozostałe 69141 ha bez właścicieli. Na terenie obwodu jest 3379 gospodarstw rolnych z czego 45 zajmują wojska radzieckie, 879 Niemcy, 11 Polacy, 63 całkowicie zdewastowane. Brak obiegowych środków pieniężnych. Linie kolejowe znajdują się w ręku wojsk radzieckich, po których co kilka dni kursują transporty wojskowe. Szosy bardzo zniszczone przez ciężkie pojazdy wojskowe i czołgi. Ruch kołowy ograniczony prawie wyłącznie do transportów wojskowych.

Brak na terenie obwodu :

 • Urzędów pocztowych.
 • Urzędu Skarbowego,
 • Urzędu Informacji i Propagandy,
 • Ekspozytury Zarządu Tymczasowego nad Mieniem Opuszczonym,
 • placówek PKP,
 • filii Banku Narodowego
 • filii Spółdzielni “Społem”.

Urząd Pełnomocnika Rządu składa się z 74 osób. Posiada następujące Referaty:

 • Referat Ogólno – Administracyjny: Kierownik Jan Sieja, urzędnicy: Czesław Tykulski, Stefania Karczmarek, Anna Skwarska, Stefania Ankot, Halina Pszczelkowska, Janina Karciek, Aniela Łazewska. Stanisław Leukcis, Józef Przesmycki, Kazimiera Białas, Krystyna Mańczak, Tadeusz Górski.
 • Referat Karno – Administracyjny: Kierownik Franciszek Kowalski, urzędnicy: Mikołaj Remiszewski i Karolina Jaroszewicz.
 • Referat Budźetowo – Gospodarczy: Kierownik Józef Baranowski, urzędnik Jan Bielecki.
 • Referat Aprowizacji i Handlu: Kierownik Leon Adamski, urzędnicy: Edmund Fulmer, Stefan Sujek, Mieczysław Halaskiewicz, Aleksander Janowski, Stefan Stawialski, Leon Stawicki, Cecylia Noskiewicz, Stanisława Dorywalska, Julia Lewandowska, Edmund Ambrożak, Zdzisław Lewandowski.
 • Referat Zdrowia prowadzi lekarz dr Marian Chojnacki, który organizuje szpital obwodowy w Myśliborzu na 250 łóżek.

W Myśliborzu istnieje jedyna na cały obwód apteka, słabo zaopatrzona w lekarstwa.Inspektorat Szkolny uruchomił jedną szkołę i jeden dzieciniec w Myśliborzu, organizuje 8 szkół w obwodzie. Ponadto działają referaty: przemysłowy, budówlano-drogowy, weterynaryjny i osiedleńczy

Brak referatów:

 • społeczno-politycznego,
 • wojskowego,
 • samorządowego,
 • pożarnictwa,
 • kultury i sztuki,
 • inwalidzkiego i opieki społecznej z powodu braku urzędników.

Wszystkie te sprawy załatwia zastępca pełnomocnika rządu przy pomocy referatu ogólnego.

Aprowizacja: organizowane jest wyżywienie 3950 Polaków oraz 5400 pracujących Niemców. Zapotrzebowanie tygodniowe na żywienie wynosi: 18 ton chleba. 2 tony maki pszennej. 3.32 t. kaszy. 33.8 t.ziemniaków. 3 t.mięsa. 354 kg cukru dla ludności i 600 kg cukru dla przemysłu. 1 t.soli. 800 kg tłuszczu (masło, oliwa, olej). 11000 litrów mleka. Stan magazynów referatu aprowizacji w okresie kontroli: żyto ok.480 t..pszenica młócona 7 t., pszenica niemłócona ok.24.5 t.. jęczmień niemłócony ok.26.5 t.

W obwodzie Myślibórz wprowadzono system kartkowy. Na kartki wydawane są: chleb, kasza. mąka. cukier, mięso, masło, mleko. Mleko wydaje się również dla dzieci pracujących Niemców. W obwodzie działa: 12 stołówek urzędniczych. 4 PUR, 2 charytatywne. W obwodzie istnieją 144 przedsiębiorstwa handlowe zdatne do uruchomienia. Wpłynęło 96 wniosków o przydział sklepów, przydzielono 88. Dotychczas uruchomiono: 14 sklepów spożywczych. 1 galanteryjny, kawiarnie, cukiernie i restauracje – razem 6. 1 trafika i sklep z wyrobami tytoniowymi) , 23 piekarnie, 1 sklep rybny. 4 sklepy – manufaktury. 13 masarni. 1 skład rowerów. 2 drogerie, 1 księgarnię. 3 składy nabiału. 3 składy obuwia. 3 sklepy warzywne, 1 pralnia. 3 fryzjerów, 2 spedytorów. 4 ogrodnictwa handlowe. 1 punkt handlu odpadkami surowcowymi. Zorganizowana jest Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa “Jedność” w Myśl iborzu i rejonowe w Barlinku i Pełczycach.

Milicja Obywatelska. Komendant Obwodu kapitan Edward Kotłu-bai. Zastępca komendanta, jednocześnie komendant na miasto Myśliboi” podoorucznik Franciszek Jurkowski. Kierownik wy-dzału śledczego podporucznik Zbigniew Dancewicz. jego za- steoca Janusz Kawa. Szef kancelarii komendy obwodowej sierżant Franciszek Juszczvk. Komenda obwodu: 4 oficerów i 10 szeregowców. Posterunek Myślibórz – miasto. 1 oficer i 31 szeregowców. Posterunek Barlinek – 20 osób, Myślibórz – – gmina – 21 osób. Rózańsko – 8 osób. Staw – 12 osób. Nowogródek Pom. – 11 osób. Golenice – 16 osób. Pełczyce – – miasto i gmina – 24 osoby. Karsko – 18 osób. Razem: 5 oficerów i 171 szeregowych. Działają: Polska Partia Robotnicza – ok. 30 członków, oraz Polska Partia Socjalistyczna – ok. 60 członków. Polski Czerwony Krzyż, Związek Pracowników Państwowych i Samorządowych. Polski Związek Zachodni oraz organizuje się Związek Kupców Polskich.

Akcja żniwna: przeprowadzają ją wójtowie i sołtysi przy pomocy osadników i ludności niemieckiej oraz radzieckie władze wojskowe przy pomocy ludności niemieckiej i cywilnych obywateli radzieckich. Skoszono już rzepak i jęczmień ozimy oraz żyto (w 75 %) . Do skoszenia pozostały: pszenica, jęczmień jary i owies.

kalendarium 1945  pochodzi z opracowania pana Marka Karolczaka “Myśliborski rok ’45. Kalendarium wydarzeń”.

Serdecznie dziękuję za udostępnienie opracowania.

Author: RafS

W 2004 roku przyszło mu do głowy stworzyć Spacerkiem po Myśliborzu - efekty widzimy do dziś;-)

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
drobne zmiany cz.3

Ze zmian: Stały tekst powitalny, poniżej dostęp do opisów wszystkich aktualizacji, a po lewej stronie poniżej menu przewija się opis...

Zamknij