Walne zebranie członków WOPR

Dnia 16.12.2007r. o godzinie 12.00 w Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Marcinkowskiego 10 odbędzie się Walne Zebranie Członków WOPR Oddziału Powiatowego w Myśliborzu.

– wszystkich kolegów zapraszamy z ważnymi legitymacjami WOPR i opłaconymi składkami za rok 2006 i 2007.

– prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr. Tel. 602581939 lub na adres olsza@hot.pl związane jest to z koniecznością poniesienia kosztów wyżywienia.

Z ratowniczym pozdrowieniem

ZARZĄD

Author: AndrzejS

Share This Post On