Walne zebranie

W dniu 16 grudnia 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Powiatowego WOPR w Myśliborzu.

Przewodniczącego zebrania wybrano spośród przybyłych członków, został nim Wiesław Sienkiewicz. W zebraniu uczestniczyło 28 członków, co pozawalało stwierdzić ważność obrad. Wybrano sekretarza zebrania – Artura Zająca, Komisję skrutacyjną – Bartek Mockało, Dariusz Skawiński, Grzegorz Świątkowski oraz komisję uchwał i wniosków – Jerzy Burawski, Zbigniew Cielecki.

Zatwierdzono porządek obrad, Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Mirosław Cieślak, Sprawozdanie finansowe przedstawił Andrzej Olszewski, Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił Jerzy Wierucki. W wyniku głosowania udzielono jednogłośnie absolutorium dla ustępującego zarządu.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad przeprowadzono procedurę wyboru nowego zarządu i komisji:

Skład Zarządu po ukonstytuowaniu
Prezes – Mirosław Cieślak
Wiceprezes – Andrzej Olszewski
Skarbnik – Radosław Bogucki
Sekretarz – Andrzej Sawicki
Bosman – Jerzy Wierucki

Komisja Rewizyjna
Wiesław Sienkiewicz
Stefan Staszko
Maciej Najmrodzki

Komisja Dyscyplinarna
Zbigniew Cielecki
Artur Zając
Czesław Krupa

Delegaci na Zjazd Wojewódzki
Andrzej Olszewski
Mirosław Cieślak

Informacje odnośnie kontaktu z Zarządem – przedstawię w najbliższym czasie.

Kilka fotek z zebrania przedstawiam w galerii

Author: AndrzejS

Share This Post On
Przeczytaj poprzedni wpis:
45 – lecie WOPR

W dniu 29 listopada 2007 roku podczas sesji Rady Gminy - Witold Szadokierski Prezes Zarządu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego wręczył z...

Zamknij