Wymagania – Ratownik Wodny

PROGRAM KURSU
PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU
NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE
1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
a) stopień młodszego ratownika WOPR;
b) ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok;
c) specjalną kartę pływacką;
d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY
1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’ 50” wyłącznie na piersiach.
2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Tematyka zajęć
1 Sprawdzian wstępny
-Egzamin praktyczny
2 Wiadomości ogólne i profilaktyka
-Cel, zadania, rola i struktura WOPR
-R WOPR – uprawnienia, system szkolenia, program kursu
-Działania profilaktyczne i prewencyjne
3 Organizacja pracy ratowników wodnych
-Aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych
-Obowiązki ratownika WOPR na pływalniach, parkach wodnych, kąpieliskach śródlądowych i morskich
-Organizacja i dokumentacja pracy ratowników na różnych obiektach
4 Pierwsza pomoc
-BLS (dorosły, dziecko, niemowlę), RKO jedno i dwuosobowe, zastosowanie sprzętu do RKO, w tym maseczki jedno i wielokrotnego użycia)
-Unieruchomienie na desce ortopedycznej
-Doskonalenie pierwszej pomocy w: hipotermii, udarze słonecznym, poparzeniach, urazach narządu ruchu, skaleczeniach i krwotokach
-Postępowanie w zdarzeniach: wstrząs, zadławienie, hipertermia, obrażenia kręgosłupa i głowy, użądlenia, ukąszenia, ugryzienia, opieka rekonwalescencyjna
-Rodzaje pozycji stosowanych w ratownictwie: zastana, przeciwwstrząsowa, przeciwzawałowa, przy urazach brzucha
5 Pływanie i techniki ratownictwa wodnego
-Pływanie stylowe
-Samoratownictwo
-Skoki ratownicze i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym
-Nurkowanie oraz posługiwanie się sprzętem ABC
-Sposoby holowania osoby ratowanej
-Ewakuacja na lądzie (chwyt Rauteka, deska)
-Uwalnianie się od chwytów i objęć tonącego na lądzie, w wodzie płytkiej
i głębokiej
-Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym (boja SP, pas, żerdź, rzutka rękawowa, koło ratunkowe, lina, lina asekuracyjna) oraz wykonywanie podstawowych prac bosmańskich
-Symulowane akcje ratownicze
6 Posługiwanie się łodzią wiosłową
-Budowa, rodzaje i wyposażenie łodzi ratowniczej
-Nauka i doskonalenie wiosłowania dwoma i jednym wiosłem
-Pływanie zadaniowe
-Symulowane akcje ratownicze przy użyciu łodzi wiosłowej

UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE

Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’40’’
Przepłynięcie dystansu 300 m sposobem dowolnym w płetwach w czasie poniżej 4’30’’
Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 25 m bez łamania linii powierzchni wody
Przepłynięcie dystansu 300 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 9’

UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZE

1. Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej:
a Zademonstrowanie techniki prawidłowego dopłynięcia do tonącego
b zademonstrowanie 3 technik uwalniania się od chwytów
c holowanie tonącego na dystansie 25 m z użyciem 3 technik
2. Zaprezentowanie umiejętności technik ratowania wg zadanego schematu w czasie poniżej 2’ w ubiorze t-shirt i szorty
a skok lub wejście do wody
b przepłynięcie dystansu 25 m stylem dowolnym
c zanurkowanie z powierzchni wody na głębokość co najmniej 1,5 m
do manekina lub osoby
d podniesienie manekina lub osoby i holowanie na dystansie
co najmniej 25 m
e
bezpośrednio po holowaniu prawidłowe postępowanie z tonącym (WBLS – dorosły) na manekinie przez co najmniej 3’
f wydobycie osoby z wody na brzeg i zademonstrowanie technik przenoszenia
3. Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej przy użyciu
co najmniej 2 wybranych rodzajów podręcznego sprzętu ratowniczego wraz z uzasadnieniem wyboru
4. Symulowane akcje BLS i WBLS – dorosły, dziecko, niemowlę
5. Zaprezentowanie technik pierwszej pomocy
a wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej
b postępowanie z osobą przy urazach wstrząs, zadławienie, hipertermia, obrażenia kręgosłupa i głowy, użądlenia, ukąszenia, ugryzienia, opieka rekonwalescencyjna.

Author: AndrzejS

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.