III ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

 

 

 

III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśliborzu

 

W dniu 19 listopada 2011 r. w Domu Kultury w Barlinku odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśliborzu. Zjazd odbywał się w 90 rocznicę działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestnikami zjazdu byli delegaci wybrani na zjazdach miejsko-gminnych i gminnych, ustępujący zarząd, zgłoszeni do zarządu przedstawiciele poszczególnych jednostek i zarządów gminnych oraz zaproszeni goście.

 

W zjeździe uczestniczyli m.in.: dh Stanisław Dycha – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie, dh. Tadeusz Szczepański Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie , st. bryg. Andrzej Morawiak – Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu, ks. Tomasz Motyka Kapelan Powiatowy Strażaków, Pan Zygmunt Siarkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Barlinek , Pan Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pomorski , Pan Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice Pan Wojciech Czepułkowski – Z-ca Burmistrza w Dębnie oraz przedstawiciele firmy i instytucji oraz delegacja Strażaków z Berlina i Overbetuwe (Holandia)

Zjazd rozpoczęło wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie hymnu strażackiego w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego RETRO, działającego przy OSP Barlinek. Zespół w trakcie Zjazdu wykonał kilka utworów ze swojego bogatego repertuaru.

Następnie Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśliborzu dh Tadeusz Nowak. Po powitaniu zaproszonych gości Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę w mijającej kadencji. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Krzysztofa Andrzejaka.

Po wyborze Prezydium Zjazdu zasłużonym druhom OSP wręczono odznaczenia. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został dh Edward Skoczylas, Złotym Medalem ,,Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Józef Korzeniowski i Barbara Aleksiejew, Brązowym Medalem ,,Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – dh Krzysztof Władyka i dh Przemysław Buchla. Za współpracę na rzecz OSP pamiątkowymi dyplomami grawerowanymi uhonorowani zostali: Cezary Augustyniak, Maria Brzozowska, Janusz Sikorski, Tomasz Witek, Jan Robak, Janusz Suliga, Józef Korzeniowski, Zbigniew Wielgosz, Andrzej Sawicki, Stanisław Lenkiewicz, Jan Kuśmierkowski. Za udział w akcjach ratowniczych pamiątkowe toporki otrzymali: Krzysztof Gałecki, Roman Waszak, Roman Wechmann, Franciszek Ciechanowicz.

Uhonorowano również druhów zasłużonych w pracy z młodzieżą. Pamiątkowe dyplomy otrzymali: Władysław Grabda, Witold Ćwiok, Jan Szozda, Paweł Brożek.

 

Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Prezes dh Tadeusz Nowak omówił ważniejsze czynności i zadania, które realizował Zarząd zgodnie ze statutem Związku. W sprawozdaniu przedstawił również pracę i osiągnięcia na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej w powiecie myśliborskim. Prezes podziękował wszystkim Druhnom i Druhom za ofiarność, poświęcenie i zaangażowanie oraz wkład pracy w działalność na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Szczególne podziękowania skierował w stronę władz samorządowych, Panu Staroście, Panom Burmistrzom i Wójtom, Komendantowi Powiatowemu PSP oraz pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, sponsorom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w działalności oddziału powiatowego Związku.

 

Na terenie powiatu myśliborskiego funkcjonuje 26 jednostek OSP, zrzeszających łącznie 663 członków czynnych, 70 wspierających i 58 honorowych oraz 65 kobiet (42 czynnie działają). 5 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ponadto w powiecie funkcjonuje 16 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zrzeszających 33 dziewczęta i 137 chłopców .Najwięcej czynnych strażaków jest w przedziale wiekowym od 25 – 50 lat tj., około 60 % ogółu. W porównaniu do roku 2006, liczba czynnych strażaków zmniejszyła się o 24 druhów. Z posiadanych statystyk wynika, że w porównaniu do roku 2006 zmniejszyła się również liczba członków MDP o 48. Dzięki swemu zaangażowaniu strażacy ochotnicy stanowili i nadal stanowią bezpośrednie zaplecze zarówno potencjału ludzkiego jak również sprzętowego tak nieodzownego dla właściwej ochrony przeciwpożarowej powiatu.

 

Podsumowując dotychczasowe dokonania Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu

Zarządowi za okres sprawozdawczy oraz wybrał nowe władze na kolejną 5-letnią kadencję.

Zarząd ukonstytuował się następująco :

Prezes Zarządu – dh Tadeusz Nowak

Wiceprezes Zarządu – dh Tomasz Pietruszka

Wiceprezes Zarządu – dh Jan Aniśkiewicz

Sekretarz – dh Krzysztof Andrzejak

Skarbnik – dh Waldemar Ćwiok

Członek Prezydium – dh Mariusz Nawrocki

Członek – dh Mieczysław Iwko

Członek – dh Paweł Brożek

Członek – dh Romuald Lisowski

Członek – dh Stanisław Jadach

 

Powołano Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego w następującym

składzie:

Przewodniczący – dh Włodzimierz Mazur

Wiceprzewodniczący – dh Roman Wilk

Sekretarz – dh Władysław Grabda

Członek – dh Artur Woroch

Członek – Andrzej Rychliński

 

Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie

w osobach dh Andrzej Sawicki, dh Waldemar Ćwiok oraz dh Romuald Lisowski

dh Tadeusza Nowaka i dh Krzysztofa Andrzejaka wybrano na przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie.

 

Kapelanem powiatowym strażaków na kolejną kadencję pozostaje ks. Tomasz Motyka.

 

Informację sporządził: dh Krzysztof Andrzejak

Author: AndrzejS

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
V Międzynarodowy Memoriał im. Kazimierza Borowiaka

W najbliższą sobotę (19.11.2011) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu odbędzie V Międzynarodowy Memoriał im. Kazimierza Borowiaka...

Zamknij