Polsko- Niemiecki Bieg Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko- Moryn 2012

1. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

– Urząd Miejski w Moryniu.
– Ultimasport http://formularz.ultimasport.pl/045/index.php
– Lubuski Portal Biegowy – www.lubuskiportal.fc.pl
– Koło LOK “DZIK” w Moryniu
– Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu
– Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy
– Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Objezierzu
– Zespół Szkół w Moryniu
– UKS “Morzycko” w Moryniu
– Koło PZW Nr. 31 w Moryniu
– Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze Rejonowy Sztab Ratownictwa w Moryniu
– TUR-MOR w Moryniu
3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

– Bieg odbędzie się 28.07.2012 r. (sobota), w Moryniu (woj. Zachodniopomorskie) ul. Szeroka 12, 74-503 Moryń.
– Start i meta na ulicy Szerokiej 12 godz. 10:00
– Biuro biegu – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu przy ul. Szerokiej 12
czynne w sobotę w godz. 07:00-09:30
– Szatnia, toalety i prysznic będą znajdować się w Zespole Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6A
– Parking dla samochodów – przy Zespole Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6A
– Trasa wytyczona jest zabytkowymi ulicami Morynia, ścieżką dookoła Jeziora Morzycko
oraz przez malowniczo położone miejscowości Gądno i Przyjezierze
– Bieg Główny zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli:
– Oznakowany każdy kilometr trasy.
– Nawierzchnia starannie przygotowana: asfalt – około 6 km i nawierzchnia gruntowa utwardzona – około 6 km
4. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

– Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 1994 r. i starsi.
– Do biegu młodzieżowego dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni przed 1997 r.
– Zawodnicy startujący w biegu młodzieżowym muszą posiadać kartkę startową z nazwiskiem, imieniem, rocznikiem
oraz nazwą szkoły którą reprezentują.
– Zawodnicy niepełnoletni w biegu głównym i młodzieżowym muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych)
na uczestnictwo w biegu lub aktualne badania lekarskie.
– Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolnoości zdrowotnej do udziału
w biegu lub aktualne badania lekarskie.
– Zgłoszenia pisemne należy kierować do 15.07.2012
pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74 – 503
Moryń, tel. 091/414 61 23, z dopiskiem:
„XIII BIEG GŁÓWNY” http://formularz.ultimasport.pl/045/index.php
„XIII BIEG Młodzieżowy ” http://mokmoryn@gmail.com

– Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,
tel. kontaktowy, e-mail, przynależność klubową, rozmiar koszulki: XS, S, M, L, XL, XXL
– Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem
o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu oraz dowodu opłaty startowej sobota w godz. 07:00-09:30

o godz. 09:30 nastąpi bezwzględne zamknięcie biura biegu.

– Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
– Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce piersiowej.
– Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się
na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
– Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
– Każdy zawodnik, który zgłosi chęć uczestnictwa w biegu głównym do 15.07.2012 r. otrzyma okolicznościowy
medal i pamiątkową koszulkę.
– Biuro biegu czynne w sobotę w godz. 07:00-09:30 w dniu zawodów przy ul. Szerokiej 12
– Osoby, które zgłoszą się po terminie, organizator nie zapewnia wyżej wymienianych nagród

– Lista startowa na http://formularz.ultimasport.pl/045/index.php i www.mokmoryn.pl
a po biegu komunikat końcowy na www.mokmoryn.pl, www.lubuskiportal.fc.pl, www.maratonypolskie.pl
5. ZASADY FINANSOWANIA

– Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej,

– Opłata startowa (dotyczy biegu głównego) wynosi:
a) 10,00 zł do 01.07.2012 r. ( wpłata na konto)
b) 20,00 zł do 20.07.2012 r. ( wpłata na konto)
c) 50,00 zł wpłata w dniu biegu w biurze zawodów – opłata w dniu biegu nie gwarantuje okolicznościowego
medalu i pamiątkowej koszulki.

Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń
ul. Żeromskiego 9, 74-503 Moryń
Nr rachunku: 50 9370 1046 0304 1263 2003 0002
TYTUŁ WPŁATY:
„XIII BIEG GŁÓWNY”
„XIII BIEG MŁODZIEŻOWY”
6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Prowadzona będzie w biegu głównym indywidualna klasyfikacja generalna kobiet
i mężczyzn za zajęcie miejsca I – VI oraz w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

M16: 16 – 19 lat K16: 16 – 19 lat
M20: 20 – 29 lat K20: 20 – 29 lat
M30: 30 – 39 lat K30: 30 – 39 lat
M40: 40 – 49 lat K40: 40 – 49 lat
M50: 50 – 59 lat K50: 50 i więcej lat
M60: 60 – 69 lat
M70: 70 i więcej lat

8. NAGRODY

Klasyfikacja generalna Biegu Młodzieżowego: każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom
a) kategoria dziewcząt i chłopców (I – III miejsce) dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja Biegu Głównego:
a) Klasyfikacja generalna Biegu Głównego:
– kobiety i mężczyźni (I – III miejsce) dyplomy, nagrody pieniężne (I- 500,00 zł, II- 300,00 zł, III- 200,00 zł),
– kobiety i mężczyźni (IV – VI miejsce), dyplomy, nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne – 150 zł
b) klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
– kobiety i mężczyźni (I – III miejsce), dyplomy i nagrody rzeczowe,
c) najlepsi zawodnicy z Gminy Moryń:
– (I – III miejsce), dyplomy, pamiątkowe statuetki

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Każdy startujący w XI Biegu G³ównym musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.
– Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
– Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnie, możliwość kąpieli (natrysk).
– Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie.
– Każdy uczestnik biegu młodzieżowego i głównego otrzyma bon żywnościowy na posiłek obiadowy.
– Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
– Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
– Organizator zapewnia noclegi bezpłatne z własnym śpiworem w świetlicach wiejskich w Przyjezierzu i Witnicy.
– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
– Zdjęcia i filmy wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy,
plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp.)
– Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane
do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.
– Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy
wyłącznie do organizatora.
By: Polsko- Niemiecki Bieg Dookoła Morynia i Jeziora Morzycko- Moryn 2012

Author: MTO

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ostrzeżenie przed burzami

OSTRZEŻENIE Nr 32 Zjawisko: Burze z grademStopień zagrożenia: 1 Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich GdyniaObszar: Województwo zachodniopomorskieWażność: od 2012-07-19 10:00:00...

Zamknij