XIII BIEG INTEGRACYJNY O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ

KOBIETY – 5 km
MĘŻCZYŹNI – 10 km
Nordic Walking – 5 km

START – godz. 17:00
DEKORACJA – godz. 18:30
Regulamin zawodów sportowych
o charakterze rekreacyjnym

1. ORGANIZATORZY
Rada Sołecka w Starym Objezierzu.
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu
KGW w Starym Objezierzu
OSP w Starym Objezierzu
Radny Jerzy Domaradzki

2. CELE ZAWODÓW
Propagowanie biegania jako aktpagowanie zasad fair play
Promowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
Zwiększenie sprawności ruchowej uczestników.
Promocja walorów turystycznych miejscowości, gminy Moryń oraz powiatu gryfińskiego
3. WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Moryniu, Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ZGKiM w Moryniu, Pol-Beton Sp. z o. o, w Moryniu, Sklep Spożywczy – Otylia Korpeta w Starym Objezierzu, Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze Rejonowy Sztab Ratownictwa w Moryniu, Żwirex Sp. z o. o., Zakład Rolny Zbigniew Tybulczyk. Patronat medialny Gazeta Chojeńska.
4. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU
– Bieg odbędzie się 14.07.2012 r. (sobota) w Starym Objezierzu – 5 km od Morynia w kierunku
Cedyni (woj. zachodniopomorskie),
– Start i meta – przy remizie strażackiej,
– Biuro biegu – remiza strażacka OSP w Starym Objezierzu, czynne w sobotę w godz. 15:00 -16:15,
– Szatnia, toalety, parking dla samochodów będą znajdować się przy remizie strażackiej,
– Trasa wytyczona jest przez malowniczo położone miejscowości:
Stare Objezierze – Nowe Objezierze – Klępicz – Stare Objezierze
– Bieg zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli dla kobiet i dwóch pętli dla mężczyzn
– Oznakowany każdy kilometr trasy,
– Nawierzchnia starannie przygotowana – asfalt – 5 km – kobiety, 10 km – mężczyźni,
5. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
– Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 1996 r. i starsi,
– Zawodnicy niepełnoletni w biegu muszą posiadać zgodę rodziców
(opiekunów prawnych) na uczestnictwo w biegu.
– Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej
do udziału w biegu lub aktualne badania lekarskie,
– Zgłoszenia pisemne w sklepie spożywczym – Pani Otylii Korpety w Starym Objezierzu do 13.07.2012 r.
lub pocztą elektroniczną: e-mail – mokmoryn@gmail.com
– Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 914146123
Wszyscy zgłoszeni będą systematycznie umieszczani na liście startowej biegu oraz otrzymają e-mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
– Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres: kod pocztowy, miejscowość,
ulica, nr domu, tel. kontaktowy, e-mail, przynależność klubową,
– Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty
zgłoszenia z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu (sobota w godz. 15:00-16:15)
– Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
– Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce
piersiowej.
– Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca,
aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania,

Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biegu do 13.07.2012 r. otrzymają pamiątkowy medal.

– Biuro biegu czynne w dniu zawodów w godz. 14.00 – 16.15 przy remizie strażackiej,
– Lista startowa, a po biegu komunikat końcowy na i www.mokmoryn.pl lub www.lubuskiportal.fc.pl
6. Finansowanie Biegu
– Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu
lub organizacji delegującej,
– Bieg nie przewiduje opłaty startowej.
7. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Prowadzona będzie w biegu indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I – III.
8. NAGRODY
Każdy uczestnik otrzyma otrzyma pamiątkowy medal (warunek – zgłoszenie do 13.07.2010 r.)
a) Klasyfikacja generalna biegu:
– kobiety i mężczyźni (I – III miejsce) – puchary,
b) najlepsza zawodniczka z Gminy Moryń
– (I miejsce) – pamiątkowa statuetka,
c) najlepszy zawodnik z Gminy Moryń
– (I miejsce) – pamiątkowa statuetka,
g) wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosujemy 10 nagród rzeczowych,
wśród uczestników marszu Nordic Walking 5 nagród rzeczowych.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Każdy startujący w biegu musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy,
– Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Organizatora,
– Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnię, możliwość umycia się,
– Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie,
– Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny,
– Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji,
– Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy,
– Zdjęcia i filmy wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp.)

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, a informacja o nich nastąpi nie później niż w dniu zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem ORGANIZATORZY
By: XIII BIEG INTEGRACYJNY O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ Gmina Moryń

Author: MTO

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Praca przy sprzątaniu

Zakład pracy Chronionej zatrudni Panią/Pana do prac porządkowych na terenie firmy w Myśliborzu. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na...

Zamknij