eKronika

eKronika WOPR

Chcielibyśmy, aby nasi następcy prowadzili tę kronikę i aby przyszłe pokolenia woprowców były tak wierne swemu Krzyżowi i Kotwicy jak Ci, którzy te kronikę założyli i jeszcze bardziej.

Przyrzeczenie Ratownika

Ja ratownik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego przyjmuję za swe godło „niebieski Krzyż i złotą kotwicę” – przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne. Dopóki zdrów będę

, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku pośpieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dl zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależne może być życie ludzkie.

W e-kronice przedstawiono wydarzenia które miały miejsce i związane były z WOPR oraz zostały uwiecznione w kronice.


Galeria Kroniki WOPR


eKronika – wszystkie wpisy