IV ZJAZD POWIATOWY OSP

 

IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśliborzu

W dniu 19 listopada 2016 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boleszkowicach odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśliborzu. Zjazd odbywał się w 95 rocznicę działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestnikami zjazdu byli delegaci wybrani na zjazdach miejsko-gminnych i gminnych, ustępujący zarząd, zgłoszeni do zarządu przedstawiciele poszczególnych jednostek i zarządów gminnych oraz zaproszeni goście.

W zjeździe uczestniczyli m.in.: dh Lech Szymanowicz – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie, bryg. Janusz Paszczak – Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu, bryg. Artur Woroch – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu, Pan Tomasz Pietruszka – Wójt Gminy Nowogródek Pomorski , Pan Jan Krzywicki – Wójt Gminy Boleszkowice ks. Andrzej Skowroński – Proboszcz Parafii w Boleszkowicach oraz przedstawiciele firm i instytucji wspierających.

Zjazd rozpoczęło odśpiewanie hymnu strażackiego w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego PLATERÓWKI, działającego przy OSP Boleszkowice. Zespół na wstępie Zjazdu wykonał kilka utworów ze swojego bogatego repertuaru.

Następnie Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myśliborzu dh Tadeusz Nowak. Po powitaniu zaproszonych gości Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę w mijającej kadencji. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Krzysztofa Andrzejaka.

Po wyborze Prezydium Zjazdu zasłużonym druhom OSP wręczono odznaczenia, medale srebrne za zasługi dla pożarnictwa otrzymały członkinie zespołu PLATERÓWKI. – Panie CELINA GIERA, URSZULA WOŹNIAK, JADWIGA RUS, AGNIESZKA BURDELAK, HELENA ŻUGAJ, DANUTA MACHAŁA, RENATA PACEWICZ, JOLANTA MACIEJEWSKA, TERESA PYCH, KRYSTYNA DARDZIKOWSKA, DANIELA PODGWIZD oraz panowie TADEUSZ PENCAK I SŁAWOMIR CIECHANOWICZ.

Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Prezes dh Tadeusz Nowak omówił ważniejsze czynności i zadania, które realizował Zarząd zgodnie ze statutem Związku. W sprawozdaniu przedstawił również pracę i osiągnięcia na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej w powiecie myśliborskim. Prezes podziękował wszystkim Druhnom i Druhom za ofiarność, poświęcenie i zaangażowanie oraz wkład pracy w działalność na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Szczególne podziękowania skierował w stronę władz samorządowych, Panom Wójtom, Komendantowi Powiatowemu PSP oraz pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, sponsorom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w działalności oddziału powiatowego Związku. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu bryg. Janusz Paszczak zaprezentował zebranym krótką statystykę zdarzeń na terenie powiatu i jego gmin za ostatnie 5 lat oraz przedstawił przebieg szkoleń dla członków OSP realizowany w latach 2012 do 2016.

Na terenie powiatu myśliborskiego funkcjonuje 26 jednostek OSP, zrzeszających łącznie 662 członków czynnych, ok. 100 wspierających i 40 honorowych oraz 40 kobiet. 5 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Ponadto w powiecie funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zrzeszających dziewczęta i chłopców. Dzięki swemu zaangażowaniu strażacy ochotnicy stanowili i nadal stanowią bezpośrednie zaplecze zarówno potencjału ludzkiego jak również sprzętowego tak nieodzownego dla właściwej ochrony przeciwpożarowej powiatu.

Podsumowując dotychczasowe dokonania Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy oraz zatwierdził nowe władze na kolejną 5-letnią kadencję.

Zarząd ukonstytuował się następująco :

Prezes Zarządu – dh Tadeusz Nowak

Wiceprezes Zarządu – dh Tomasz Pietruszka

Wiceprezes Zarządu – dh Andrzej Sawicki

Sekretarz – dh Krzysztof Andrzejak

Skarbnik – dh Jan Robak

Członek Prezydium – dh Janusz Paszczak

Członek Prezydium – dh Roman Wilk

Członek – dh Eugeniusz Piekar

Członek – dh Piotr Czetyrko

Powołano Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego w następującym

składzie:

Przewodniczący – dh Włodzimierz Mazur

Wiceprzewodniczący – dh Andrzej Szubka

Sekretarz – dh Ryszard Wierucki

Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie

w osobach dh Włodzimierz Mazur, dh Arkadiusz Miduch oraz dh Jacek Hayser.

dh Tadeusza Nowaka i dh Krzysztofa Andrzejaka wybrano na przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie.

Kapelanem powiatowym strażaków na kolejną kadencję pozostaje ks. Tomasz Motyka.

Informację sporządził: dh Krzysztof Andrzejak

Author: AndrzejS

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Narodowe Święto Niepodległości

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myśliborzu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Myślibórz na uroczystości związane z Narodowym Świętem...

Zamknij