Kurs Ratownika WOPR – Rozpoczęcie

Dnia 06 czerwca 2009 r.o godzinie 9.00 na basenie w Mysliborzu rozpoczyna się kurs na ratownika WOPR Koszt kursu 500 zł. więcej informacji pod tel.602581939.

Read More

Zakńczenie Kursu MR

Egzaminem zakończył się kurs młodszego Ratownika ostatnie zmagania z wiedzą i praktyką ratowniczą odbyły się w dniu 26 kwietnia 2009r. do sprawdzianu podeszło 11 kursantów Egzamin przeprowadził dyrektor Zachodniopomorskiego WOPR Apoloniusz Kurylczuk. Do egzaminów kursantów przygotowywał Marek Kisły pod nadzorem Instruktora Jarosława Parobczego.

Read More

WOPR na sesji Rady Miejskiej

W dniu 30 marca 2009 roku podczas sesji Rady Miejskiej dla Ratowników WOPR wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania za dotychczasową działalność. Odznaczenia wręczał wiceprezes Zarządu Głównego WOPR Tomasz Zalewski, który również przyjął w szeregi WOPR nowych członków Patryka Sawickiego i Patryka Prokosę. Wice Prezes Zarządu Głównego obiecał podczas przemowy, iż przyczyni się do wyposażenia nowo budowanej stanicy...

Read More

Wymagania – Młodszy Ratownik WOPR

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR WYMAGANIA FORMALNE 1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia. 2. Uczestnik ma być członkiem WOPR. 3. Uczestnik ma złożyć: a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie; b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu. 4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną...

Read More

Wymagania – Ratownik Wodny

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR WYMAGANIA FORMALNE 1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia. 2. Uczestnik ma posiadać: a) stopień młodszego ratownika WOPR; b) ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok; c) specjalną kartę pływacką; d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym. SPRAWDZIAN WSTĘPNY 1. Przepłynięcie...

Read More

Wymagania Starszy Ratownik WOPR

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ STARSZEGO RATOWNIKA WOPR I MŁODSZEGO INSTRUKTORA WOPR WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA KURS 1. Uczestnik ma mieć ukończony 19 rok życia 2. Uczestnik ma posiadać: 1) stopień ratownika WOPR; 2) ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy; 3) udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h)...

Read More