Styczeń 1945

Styczeń 26.01.1945 – piątek Zarządzenie władz niemieckich o powrocie wszystkich Niemców do swoich miejsc zamieszkania do godz.20.00 dn.26.01.45. 28.01.1945 – niedziela Data wymieniana w niektórych dokumentach, jako dzień wkroczenia wojsk radzieckich do Myśliborza. 30.01.1945 – wtorek Data wymieniana w niektórych dokumentach, jako dzień wkroczenia wojsk radzieckich do Myśliborza. Komunikat radiowy naczelnego dowództwa...

Read More

Luty 1945

2 piątek Komunikat wojenny Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej „Na północny wschód i na zachód od Frankfurtu nad Odra wojska radzieckie zajęły Ośno Lubuskie (Drossen) i Myślibórz (Soldin), oraz ponad 150 innych miejscowości, m.in. Staw (Staffelde),/…/” W tym dniu wojska radzieckie zajęły Nawrocko (Lieben- felde). 3 sobota Wojska 2 Armii Pancernej gwardii I Frontu Białoruskiego zajęły m.in. następujące...

Read More

Marzec 1945

Marzec Powołanie radzieckiej komendantury wojennej, której komendantem był pułkownik Paweł Gałkin. Powołał on na stanowisko burmistrza Jana Orbaczewskiego. któremu zlecił zorganizowanie tymczasowego Zarządu Miejskiego (składającego się jeszcze z Niemców). Zezwolił też na zorganizowanie Milicji Ochotniczej, której komendantem mianował Michała Łuczaka. Burmistrz oraz członkowie Zarządu i Milicji byli jedynie pomocnikami komendanta i...

Read More

Kwiecień 1945

Kwiecień Funkcjonuje radziecki szpital polowy nr 2914 przydzielony do 1 Armii Wojska Polskiego. W szpitalu przebywali żołnierze radzieccy i polscy m.in. z 1, 3 i 6 Dywizji Piechoty. Szpital zajmował obecne budynki Myśliborskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół. Zmarli tam z ran żołnierze byli chowani na wewnętrznym placu. 13 piątek Został ulokowany kwatermistrzowski rzut dowodzenia (KRD) 1 Armii Wojska...

Read More

Maj 1945

Maj 1945 Według spisu ludności w Myśliborzu znajdowało się 2644 osób w tym 281 Polaków (liczby te nie obejmują żołnierzy polskich i radzieckich stacjonujących w mieście, bądź przebywających w szpitalu). Została zorganizowana pierwsza szkoła powszechna przez Marię Konewkę, której pomagał Jan Paulus. Szkoła została zorganizowana w budynku na obecnej ul.Ks.Kardynała Stefana Wyszynskiego nr 10 (dawna B.Bieruta). Do szkoły uczęszczało 35...

Read More

Czerwiec 1945

Czerwiec Według spisu ludności Myślibórz liczy 2174 osoby, w tym: 474 Polaków i 1700 Niemców. Przybyło do miasta 193 osadników. Wojskowe władze radzieckie przekazały władzom polskim na terenie obwodu Myślibórz (obwód Myślibórz obejmował obszar byłego niemieckiego powiatu (Kreis Soldin): 16 gorzelni , 4 tartaki. 2 mleczarnie, 3 zakłady mechaniczne, 1 drukarnię, fabrykę mebli, fabrykę pługów. Pod zarządem radzieckim pozostało: 5 młynów,...

Read More