Lipiec 1945

Lipiec Myślibórz zamieszkują 2543 osoby, w tym 848 Polaków i 1695 Niemców, do miasta przybyło 374 osadników. Został uruchomiony młyn w Myśliborzu, pierwszym kirownikiem był Leon Izydorek. zboże dostarczały wojska radzieckie. Uruchomiono mleczarnię, której kierownikiem był Wojciech Czarzasty. Mleko dostarczała ludność niemiecka. 7 sobota Zarządzenie Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie zmieniające dotychczasowy podział...

Read More